Jak rozliczyć podatek PIT z tytułu dochodu uzyskanego z obrotu kryprowalutami za 2018 rok

Wszyscy uczestnicy rynku kryptowalutowego mieszkający na stałe w Polsce (posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski) są zobligowani do rozliczenia się  z fiskusem. Nieujawnienie przychodów uzyskanych z obrotu kryptowalutami grozi zastosowaniem sankcyjnej stawki podatku w wysokości 75%.

Jak rozumieć przychód z kryptowlaut

Kluczowym jest ustalenie czy dana transakcja powoduje powstanie przychodu w świetle ustaw podatkowych. Po burzliwych dyskusjach na powyższy temat w I kwartale 2017 roku przyjęło się orzecznictwo, iż za przychód z tytułu obrotu ktyptowalutami rozumie się sprzedaż krytowalut na walutę bazową (FIAT) lub zakup za ich pomocą towarów. Tym samym nie podlega opodatkowaniu samo wydobycie kryptowalut oraz wymiana typu „krypto-krypto”. (WSA w Olsztynie z 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18)

Jak wycenić przychód

Po zidentyfikowaniu przychodu należy go wycenić. Zgodnie z ustawą o PIT art. 11a wszystkie przychody uzyskane w walutach obcych należy po zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień transakcji przeliczyć na złotówki. Dopiero tak obliczona wartość stanowi przychód podatkowy.

Co z kosztami?

W rozliczeniu PIT dotyczącym obrotu kryprowalutami można także wykazać koszty. Co do zasady za koszt uzyskania przychodu (KUP) uznać można „wszystkie udokumentowane wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” art. 22 ust. 1 PIT. Z uwagi na to jedynie transakcje zakupu kryptowlut które zidentyfikować można ze sprzedażą w danym roku podatkowym stanowią KUP.

Jak rozliczyć podatek PIT z tytułu kryptowalut

Obowiązek rozliczenia dochodów zgodnie z ustawą o PIT dotyczy osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych.  Osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli stawce podatku w wysokości odpowiednio 18% do 85528 zł dochodu oraz stawce 32% od nadwyżki tej kwoty. Z kolei osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowane są na zasadach ogólnych lub przy zastosowaniu liniowej stawki podatku wynoszącej 19 % bez względu na wielkość uzyskanego dochodu. Właściwą deklaracją do wykazania przychodów z kryptowalut jest odpowiednio PIT-36 dla zasad ogólnych oraz PIT-36L dla podatku liniowego.

Gdzie zgłosić się o pomoc?

Rozliczenie podatku z handlu kryptowalutami z jednej strony jest obowiązkowe a z drugiej wysoce skomplikowane, z uwagi na niejednoznaczność przepisów i ich interpretacji. Z tego powodu nasza kancelaria wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów i oferuje możliwość rozliczenia zarówno zysków jak i strat związanych z kryptowalutami wraz z rocznym rozliczeniem PIT. Doświadczenie w sferze podatków i prywatny handel na rynku kryptowalut w zeszłym roku pozwoliły nam pomóc kilkudziesieciu osobom.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres krypto.podatki@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt.

Zapraszamy do współpracy